ADEGAN BASA

A. TATA WANGUNAN KECAP

Wangunan Kecap aya 6 rupa, nyaeta:

1. Kecap  Asal

Nya eta kecap anu tacan diropea wangunana, atawa kecap weuteuh anu hanteu dirarangken.

Contona : sangu, lumpat, bodas, jelma, juda jrd.

2. Kecap Rundayan

Nya eta kecap anu make rarangken.

3. Kecap Rajekan

Nya eta kecap anu dirucapkeun dua kali atawa leuwih, sabagian atawa sagemblangna, robah sorana atawa hanteu.

Kecap Rajekan aya sababarah Continue reading

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Puisi Sunda : Sariak Layung

Puisi Sunda: Sariak Layung

Februari 10, 2010 — awan sundiawan

Layung di beulah kulon geus nembongan
Tandana srangenge geus waktuna nyalindung ditukangeun gunung
Hawa sore beuki karasa
Angin peuting geus ngadagoan
Naha kuring bet inget ka wanci haneut moyan?

Di lebah buruan aya kembang kanyaah anu keur meujeugna ligar
Daunna hejo ngemploh matah betah mun ngiuhan
Waktu panon peo geus manceran
Eta kembang teh bet jadi leugit teu puguh juntrunganana

Kuring ngan nyekel kembang kanyaah anu murag
Dibawa diteundeun dina kantong katresna
Ayeuna wanci geus sareupna
Kuring moal bisa manggihan waktu beurang anu tadi

Sariak layung pang nepikeun ieu tresna
Panon poe pang nepungkeun deui beurang anu endah
Angin peuting wayahna pang nepikeun ieu asih

Ayeuna geus waktuna ngitung bekel
Ayeuna geus waktuna mapagkeun alam peuting
Ayeuna geus waktuna ngurus diri
Diri anu lakomot ku polah anu teu guna

Posted in Uncategorized | Leave a comment

intall linux

cara menginstall software dari source linux pada pakaet² .tar.gz dan tar.bz2 itu tidak selamanya sama, tetapi biasanya seperti ini:
# tar xvzf package.tar.gz (or tar xvjf package.tar.bz2)
# cd package
# ./configure
# make
# make install

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment